Значення слова

Іменник
зодіак

Приклади вживання

Chinese zodiac — Китайський зодіак
tropical zodiac — тропічний зодіак
zodiac sign — знак зодіаку
There are twelve zodiac signs. — Існує дванадцять знаків зодіаку.
What is your zodiac sign? — Який у тебе знак зодіаку?
My zodiac sign is Taurus. — Мій знак зодіаку — Телець.
It spans the 150–180th degree of the zodiac. — Він охоплює 150-180 градуси зодіаку.
Under the tropical zodiac, the Sun transits this sign between approximately November 23 and December 21. — Під тропічним зодіаком Сонце проходить цей знак приблизно з 23 листопада по 21 грудня.
Each of the four elements is associated with 3 signs of the Zodiac which are always located exactly 120 degrees away from each other along the ecliptic. — Кожен з чотирьох елементів пов’язаний з 3 знаками Зодіаку, які завжди розташовані рівно на 120 градусів один від одного вздовж екліптики.

Поділитись публікацією: