Значення слова

Прикметник
крихкий
ламкий

Приклади вживання

She has brittle nails. — У неї ламкі нігті.
It’s a very brittle material. — Це дуже крихкий матеріал.
It’s an autosomal recessive inherited disorder characterized by brittle hair and intellectual impairment. — Це аутосомно-рецесивне спадкове захворювання, що характеризується ламкістю волосся та порушенням розумової діяльності.
Noble metals may be easy to solder but they have brittle joints. — Благородні метали легко паяти, але вони мають крихкі з’єднання.
Marcasite is lighter and more brittle than pyrite. — Марказит легший і більш крихкий, ніж пірит.

Ступені порівняння до слова …

  • less brittle — менш крихкий, менш ламкий
  • more brittle — більш крихкий, більш ламкий
  • the most brittle — найбільш крихкий, найбільш ламкий

Приклади речень:

With increasing temperature, the polymer will become less brittle. — З підвищенням температури полімер стане менш крихким.
Materials can be changed to become more brittle or less brittle. — Матеріали можна змінити, щоб вони стали більш крихкими або менш крихкими.
It’s the most brittle part of this mechanism. — Це найбільш крихка частина цього механізму.

Дивіться детальніше про ступені порівняння в англійській мові.

Поділитись публікацією: