Значення слова

Прикметник
класичний
зразковий

Іменник
класика
класик
класичний твір

Приклади вживання

classic car — класичний автомобіль
classic rock — класичний рок
The World Baseball Classic — Світова класика бейсболу (міжнародний бейсбольний турнір)
The NHL Winter Classic — Зимова класика НХЛ ( матч у рамках регулярної частини НХЛ, що проводиться просто неба)
She is considered a classic example of how a beautiful femme fatale can cause the downfall of a dynasty in Chinese culture. — Вона вважається класичним прикладом того, як прекрасна фатальна жінка може спричинити падіння династії в китайській культурі.
A classic example of this category is checkers. — Класичний приклад цієї категорії — шашки.
The story was based on Robert Louis Stevenson’s classic gothic novella Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde, published 15 years prior. — Історія заснована на класичній готичній повісті Роберта Луїса Стівенсона «Дивний випадок доктора Джекілла та містера Гайда», опублікованій 15 років тому.

Слово classic у статтях

Поділитись публікацією: