Значення слова

Прикметник
кожний

Займенник
кожний
усіх
будь-який

Приклади вживання

for each — для кожного
each other — один одного
each year — щороку
each day — щодня
Each assignment can belong to a category (or topic). — Кожне завдання може належати до категорії (або теми).
Each state has its own constitution. — Кожен штат має свою власну конституцію.
From each according to his ability, to each according to his needs. — Від кожного за його здібностями, кожному за його потребами.
The first and second series each include 8 episodes. — Перший та другий сезони містять по 8 епізодів кожний.
Each team was composed of six gymnasts. — Кожна команда складалася з шести гімнасток.

Слово each у статтях

Поділитись публікацією: