Значення слова

Числівник
мільйон

Множина

Числівник million у множині: millions

Приклади вживання

one million — один мільйон
one in a million — один на мільйон
forty million — сорок мільйонів
million years ago — мільйон років тому
Million Dollar Baby — «Крихітка на мільйон доларів» (назва худ. фільму)
How to Steal a Million — «Як украсти мільйон» (назва худ. фільму)
The Million Man March — Марш мільйона чоловіків
Thanks a million! — Дуже дякую!
You are one in a million. — Ти один на мільйон.
From 2005 to 2008, it was the largest social networking site in the world, reaching more than 100 million users per month. — З 2005 по 2008 рік це була найбільша соціальна мережа, що охоплювала понад 100 мільйонів користувачів на місяць.

Слово million у статтях

Поділитись публікацією: