Значення слова

Прикметник
населений

Приклади вживання

The city status is only partially related to the size of a populated place in Ukraine. — Статус міста лише частково пов’язаний з розміром населеного пункту в Україні.
It includes the 50 most populated urban agglomerations. — До нього входять 50 найбільш густонаселених міських агломерацій.
Some of them are populated, while the rest are uninhabited. — Деякі з них заселені, а решта не заселені.

Ступені порівняння до слова populated

  • less populated — менш населений
  • the least populated — найменш населений
  • more populated — більш населений
  • the most populated — найбільш густонаселений

Приклади речень:

It’s less populated than other areas. — Він менш населений, ніж інші райони.
The town of Lusk is known for being the county seat of the least populated county in the least populated state in the US. — Місто Ласк відоме як окружний центр найменш населеного округу в найменш населеному штаті США.
The area became more populated. — Територія стала більш населеною.
It’s the most populated city in the world. — Це найбільш густонаселене місто в світі.

Дивіться детальніше про ступені порівняння в англійській мові.

Поділитись публікацією: