Значення слова

Прикметник
продуктивний
плодотворний
родючий

Приклади вживання

productive capacity — виробнича потужність
productive forces — продуктивні сили
It’s been a very productive year. — Це був дуже продуктивний рік.

Ступені порівняння до слова productive

  • less productive — менш продуктивний
  • the least productive — найменш продуктивний
  • more productive — більш продуктивний
  • the most productive — найбільш продуктивний

Приклади речень:

The land resource base becomes less productive. — Земельно-ресурсна база стає менш продуктивною.
The most productive ecosystems are temperate and tropical forests, and the least productive are deserts and tundras. — Найпродуктивнішими екосистемами є помірні та тропічні ліси, а найменш продуктивними є пустелі та тундри.
They want to be more productive. — Вони хочуть бути більш продуктивними.
Our wheat farms were the most productive in 2014. — Наші пшеничні ферми були найбільш продуктивними у 2014 році.

Дивіться детальніше про ступені порівняння в англійській мові.

Поділитись публікацією: