Значення слова

Прикметник
дурний
нетямущий
придуркуватий
тупий
нудний
заціпенілий

Іменник
дурень

Приклади вживання

He is a stupid person. — Він дурна людина.
I’m not stupid! — Я не тупий!
Worrying is a stupid waste of energy! — Хвилювання — це дурна трата енергії!
Have you ever done anything stupid that you later regretted? — Ви коли-небудь робили щось дурне, про що згодом шкодували?
What a stupid question! — Яке дурне запитання!
They are making us stupid. — Вони роблять нас тупими.
I don’t want to see my stupid boss today. — Я не хочу сьогодні бачити свого дурного начальника.

Ступені порівняння до слова stupid

  • less stupid — менш дурний
  • the least stupid — найменш дурний
  • more stupid — дурніший
  • the most stupid — найдурніший

Приклади речень:

Just try to be less stupid. — Просто намагайся бути менш дурним.
He is the least stupid of brothers. — Він найменш дурний із братів.
Her answer is more stupid than mine. — Її відповідь дурніша за мою.
It was the most stupid decision. — Це було найдурніше рішення.

Дивіться детальніше про ступені порівняння в англійській мові.

Поділитись публікацією: