Значення слова

Прикметник
заможний
багатий
рясний

Іменник
багачі

Приклади вживання

Her new boyfriend is a wealthy lawyer. — Її новий хлопець — заможний адвокат.
Many people dream of being wealthy. — Багато людей мріють бути заможними.
An individual possessing a substantial net worth is known as wealthy. — Особа, яка володіє значним капіталом, відома як багата.
To be wealthy is to have an abundance of valuable resources or material possessions. — Бути заможним означає мати велику кількість цінних ресурсів або матеріальних благ.
She wants to have wealthy, powerful, or influential clients. — Вона хоче мати заможних, впливових або впливових клієнтів.

Ступені порівняння до слова wealthy

  • wealthier — заможніше, багатше
  • the wealthiest — найбагатший

Приклади речень:

He seems to be wealthier than he was in the original novel. — Він здається багатшим, ніж він був в оригінальному романі.
Who is the wealthiest person in the world? — Хто найбагатша людина в світі?

Дивіться детальніше про ступені порівняння в англійській мові.

Поділитись публікацією: