Значення слова

Іменник
тиждень

Множина

Іменник week у множині: weeks

Приклади вживання

working week — робочий тиждень
day of the week — день тижня
once a week — раз на тиждень
the fourth day of the week — четвертий день тижня
the first day of the week — перший день тижня
names of the days of the week — назви днів тижня
a couple of weeks ago — кілька тижнів тому
the past couple of weeks — останні кілька тижнів
A week is a time unit equal to seven days. — Тиждень — одиниця часу, що дорівнює семи дням.
Some countries consider Sunday as the first day of the week. — Деякі країни вважають неділю першим днем тижня.
See you back here in a week! — Побачимось тут за тиждень.
He has been sick for a week. — Він хворіє вже тиждень.
They arrived in Spain last week. — Вони прибули до Іспанії минулого тижня.
I was in Paris two weeks ago. — Я був в Парижі два тижні тому.

Дивіться також: Назви днів тижня в англійській мові.

Поділитись публікацією: